De uitzendbranche

Uitzenden blijft altijd maatwerk: de uitzendbranche levert maatwerk

De uitzendbranche is een grote en omvangrijke branche. Jaarlijks zijn er 730.000 uitzendkrachten aan het werk via een uitzendbureau. Maar hoe werkt het nu precies in deze branche?

Deze branche wordt geschat op meer dan 10.000 ondernemingen. Van deze 10.000 ondernemingen hebben ruim 2.400 ondernemingen het SNA-keurmerk. Het keurmerk van de SNA (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2.

Van de 2.400 gecertificeerde ondernemingen zijn ruim 1.500 ondernemingen lid van de branchevereniging ABU of NBBU.

David Krekels: De leden van de ABU en NBBU betalen ook aan de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Uit deze stichting zijn ook weer drie stichtingen opgericht:

  • STOOF (stichting Opleiding en Ontwikkeling Uitzendbranche)
  • STAF (Stichting Arbo Flexbranche)
  • SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten)De branche is ook een belangrijke sector voor UWV. Ruim 30% van de werkzoekenden die ingeschreven staan bij UWV en uitstroomt naar werk, vindt een baan via een uitzendbureau.

All round uitzenden is een vak apart. Neem contact op voor meer informatie!