David Krekels: NEN certificering

NEN-gecertificeerd en risico’s uitsluiten

David Krekels: Diverse bedrijven schermen met een NEN-certificaat en zijn daarmee van mening dat zij overal voor zijn afgedekt. Dit is helaas niet correct. De NEN controleert wel op naleving van de cao maar (nog) niet of de juiste functie aan de werknemer is gekoppeld. U loopt namelijk een groot risico dat u een fikse aanslag krijgt als bijvoorbeeld een uitzendbedrijf de aan u ter beschikking gestelde vakkracht als hulpkracht verloont, niet het correcte brutoloon betaalt of geen ADV-dagenvergoeding betaalt en niet de eventuele eindejaarpremie. Dat wilt u toch voorkomen? De NEN zal in de toekomst waarschijnliijk werkplekinspecties gaan uitvoeren. Met een NEN-certificaat bent u enkel gevrijwaard als het uitzendbedrijf geen loonbelasting heeft afgedragen. U kunt dus wél aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld het verschil in brutoloon en de niet betaalde ADV-dagen. Kiest u voor Krekels, dan bent u 100% gevrijwaard van bovenstaande praktijken. Niet voor niets zijn wij nr. 1 in allround uitzenden. Door de koppeling van kennis en kunde betekent Krekels personeel ook voor uw bedrijf een zegening!”