Welke rol heeft de opdrachtgever bij de werkzaamheden?

Onze opdrachtgever zorgt, gedurende de periode dat u werkzaam voor hem bent, voor de indeling, begeleiding en instructie m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden.

Indien u verlof wenst of i.v.m. andere oorzaken niet aanwezig kunt zijn, bepaalt de opdrachtgever of dit mogelijk is.

Onze opdrachtgever geeft ook aan wanneer de werkzaamheden ten einde lopen. Wij vertrouwen erop dat ook wij tijdig geïnformeerd worden, zodat we u eventueel bij een nieuwe opdrachtgever kunnen onderbrengen.

Een opdracht wordt beëindigd indien;
–         de werkzaamheden naar behoren zijn afgerond;
–         U of de opdrachtgever tot de conclusie komt dat de werkzaamheden niet naar
behoren worden uitgevoerd;

Het kan ook gebeuren dat een opdrachtgever besluit u rechtstreeks een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Indien u 26 weken via Krekels Uitzendgroep werkzaam bent geweest, kan dit in goed overleg gebeuren. Is de periode van uitzenden minder dan 26 weken, treden wij met de opdrachtgever in overleg. Hierbij streven wij naar de best mogelijke oplossing voor beide partijen.

Indien de opdrachtgever u hiermee benadert dient U ons hierover onmiddellijk te informeren.