Vakbonden en aansprakelijkheden David Krekels

Als het uitzendbedrijf de cao niet heeft nageleefd, loopt u het risico van aansprakelijkheid. Als partij in enkele CAO discussies heeft Krekels samen met de vakbond een werkwijze ontwikkeld waarmee u voldoet aan de verplichtingen zoals deze in uw cao zijn gesteld. U loopt geen risico tot enige aansprakelijkheid omdat de gevraagde functie overeenstemt met het brutoloon cao-loon en omdat de eventuele eindejaarsuitkering en ADV-dagen die behoren bij deze functie ook in de arbeidsovereenkomst én op de loonstrook vermeld staan. U hebt aan uw controleplicht voldaan door maandelijks aan de hand van het overzicht dat wij u verstrekken een of meer loonstroken op te vragen.

En bovendien krijgt u van ons een eerlijk, duidelijk en helder tarief. Kies bewust voor Krekels. Zaken zijn zaken, maar wél op de juiste manier.