Van wie ontvang ik mijn loon? En hoe geef ik mijn gewerkte uren door?

Krekels is formeel uw werkgever en heeft dus de verplichting wekelijks uw loon uit te betalen. De hoogte van uw loon wordt vastgesteld op basis van de wekelijks door u in te leveren urenbriefjes. Deze moeten uiterlijk op vrijdagavond om 18.00 uur bij ons aangeleverd zijn. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden betaald.

Om uw loon te kunnen uitbetalen, is het belangrijk dat wij beschikken over:
– een Nederlandse bank- en girorekening,
– een BSN-nummer,
– het door de opdrachtgever ondertekende urenbriefje.

Let op: de urenbriefjes moeten ondertekend zijn door uw opdrachtgever. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Als u uw urenbriefje niet heeft ingeleverd, dan zal er geen loon worden uitbetaald. Levert u uw urenbriefje te laat in, dan zal uw loonbetaling minstens met één week worden vertraagd.

wij betalen u niet alleen wekelijks uw loon, maar reserveert voor u een bedrag, op basis van de gewerkte uren, verlofuren, vakantiegeld, feestdagentoeslag en een kortverzuimtoeslag. Met uitzondering van vakantiegeld, worden deze reserveringen uitbetaald op het moment dat dit nodig is. Tenminste als er op dat moment voldoende is opgebouwd op basis van de gewerkte uren.
Vakantiegeld wordt automatisch uitbetaald binnen de daarvoor geldende periode.